با توجه به نیاز خود انتخاب کنید

برای سایت‌هایی که بازدید معمولی دارند

طلایی 100 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 2000 مگابایت
Email Address = 10
DataBase MySQL = 2
Subdomain = 3
Park Domain = 5
Addon Domain = 0
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 50
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 2 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 300 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 300 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6000 مگابایت
Email Address = 30
DataBase MySQL = 2
Subdomain = 10
Park Domain = 7
Addon Domain = 0
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 50
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 4 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 500 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10000 مگابایت
Email Address = 50
DataBase MySQL = 3
Subdomain = 20
Park Domain = 10
Addon Domain = 1
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 50
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 7 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 700 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 700 مگابایت
ترافیک ماهانه = 14000 مگابایت
Email Address = 70
DataBase MySQL = 5
Subdomain = 30
Park Domain = 15
Addon Domain = 2
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 75
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 10 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 1000 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20000 مگابایت
Email Address = 100
DataBase MySQL = 10
Subdomain = 40
Park Domain = 15
Addon Domain = 4
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 75
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 40 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 1500 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 1500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 30000 مگابایت
Email Address = 250
DataBase MySQL = 20
Subdomain = 50
Park Domain = 20
Addon Domain = 4
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 75
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 70 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 2500 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 2500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 50000 مگابایت
Email Address = 750
DataBase MySQL = 40
Subdomain = 60
Park Domain = 40
Addon Domain = 7
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 100
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 5000 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 100000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = 80
Subdomain = 70
Park Domain = 40
Addon Domain = 10
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 100
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 7000 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 7000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 140000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = نامحدود
Subdomain = 80
Park Domain = 40
Addon Domain = 15
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 150
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 10000 مگابایت - آلمان

فضای هاست = 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 200000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 80
Addon Domain = 20
IP = Shared
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 150
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
طلایی 12000 مگابایت - آلمان

نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • 200000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Address
 • نامحدود DataBase MySQL
 • نامحدود Subdomain
 • 100 Park Domain
 • 25 Addon Domain
 • Shared IP
 • 200 تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
 • روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه Backup